Photo by UX Store on Unsplash

Ứng dụng về kế hoạch tài chính

Giúp bạn lập kế hoạch quản lý mọi tài sản của mình

Tôi có thể sử dụng tài sản tài chính của ngân hàng chỉ với ARS Bạn có thể kiểm tra.
Ngoài ra, đây là một nền tảng lập kế hoạch tài chính thiết kế tất cả tài sản của bạn, chẳng hạn như đặt mục tiêu tài chính và liên kết tài khoản của bạn để cho bạn biết bạn đang đạt được mục tiêu tài chính như thế nào.

Sắp ra mắt trên nền tảng iOS.

메인이미지

Ứng dụng về kế hoạch tài chính

Giúp bạn lập kế hoạch quản lý mọi tài sản của mình

메인이미지
Tôi có thể sử dụng tài sản tài chính của ngân hàng chỉ với ARS Bạn có thể kiểm tra.
Ngoài ra, đây là một nền tảng lập kế hoạch tài chính thiết kế tất cả tài sản của bạn, chẳng hạn như đặt mục tiêu tài chính và liên kết tài khoản của bạn để cho bạn biết bạn đang đạt được mục tiêu tài chính như thế nào.

Sắp ra mắt trên nền tảng iOS.

OUR SERVICE

이미지1

ruy xuất thông tin tài sản theo thời gian thực

Kiểm tra theo thời gian thực tài sản tài chính của bạn tại các ngân hàng và công ty chứng khoán.
이미지2

Đặt mục tiêu tài chính

Cho biết liệu bạn có đang đi đúng hướng để đạt mục tiêu tài chính đề ra.
이미지3

Công thức tính toán tài chính đa dạng

Cho phép áp dụng nhiều phương thức tính tài chính khác nhau như tiền gửi có kỳ hạn, tiết kiệm, lương hưu, học phí, tiền vay, v.v.
이미지4

Thông tin các sản phẩm tài chính

 • - Tiền gửi có kỳ hạn
 • - Vay thế chấp nhà
 • - Tiết kiệm
 • - Vay trả trước tiền thuê
 • - Tiết kiệm hưu trí
 • - Vay tín dụng cá nhân
01

Support
Multiple Language

Các tài sản nước ngoài trong nước cũng có thể kiểm tra tình trạng của một ngân hàng chỉ ARS chứng nhận bằng ngôn ngữ riêng của họ tất cả.

Hiện có sẵn bằng tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Nhật, Indonesia, Uzbekistan
(Sắp tới Thái Lan và Malaysia)

 • Tiếng anh
 • Trung quốc
 • Việt nam
 • Nhật Bản
 • Indonesia
 • Uzbekistan
 • Account List 영어
 • Search the financial asset anytime 영어
 • Couple account book 영어
 • 帐号名单 중어
 • 实时确认金融资产 중어
 • 夫妻连动 家用账本 중어
 • Danh sách tài khoản 베트남어
 • Tìm kiếm tài sản tài chính bất cứ lúc nào 베트남어
 • Tài khoản cặp đôi 베트남어
 • 口座リスト 일본어
 • いつでも金融資産検索 일본어
 • カップル口座 일본어
 • Daftar Akun 인도네시아
 • Cari aset keuangan kapan saja 인도네시아
 • Daftar akun pasangan 인도네시아
 • Hisob ro'yxati 우즈베키스탄
 • Moliyaviy aktivlarni har qanday vaqtda qidirish 우즈베키스탄
 • Juft Hisob ro'yxati 우즈베키스탄
02

Monitor
Couple Assets

Liên kết Cặp đôi & Vợ chồng

Hãy thử kiểm tra sổ ngân hàng dành cho cặp đôi hoặc tài sản chung vợ chồng Bằng xác nhận ARS

[ Liên kết với đối tượng khác ]

Step 1 3_이미지1
Step 2 3_이미지2
Step 3 3_이미지3
03

Tighten Up
Security

Việc quản lý thông tin tài chính cá nhân
Đạt yêu cầu thẩm định của Cục An ninh Tài chính và với trang bị giải pháp bảo mật chặt chẽ
chúng tôi luôn ưu tiên hàng đầu trong việc bảo vệ thông tin cá nhân
 • - Mã hóa mã nguồn & Mã hóa
 • - Mã hóa mã nguồn & Mã hóa
 • - Phát hiện các công cụ hack độc hại